"A causa de les condicions del mercat, hem traslladat el comerç de $LUNA i $UST a un mode només de límit", diu un correu electrònic enviat als clients de Blockworks. També s'han aturat tots els parells de negociació que no són USD, segons una publicació a pàgina d'estat.

El mode "només límit" significa que els comerciants només poden fer ordres de límit, no ordres de mercat.